Nợ như Chúa Chổm Bạch Tuyết và Hồng Hoa ong chúa Vua trộm Lỡm quan thị Ông tướng gầy Sự tích ông đầu rau Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu Sự tích củ mài Bà Chúa Ngọc Quả bầu kỳ lạ Lưỡi dao thần Cái vết đỏ trên má công nương Hai cô gái và hai cục bứu V́ sao người ta đốt pháo Đôi ngỗng Sự tích trầu, cau và vôi Chồng xấu, chồng đẹp Trí khôn của ta đây! Nàng Cu Pên Gà mượn mào vịt Đươm Tơ Rít Mưu ông cụ Si Ruộc Rể trăn Nàng ḅ tót Tiều A Lé V́ sao người sống không c̣n thăm người chết được nữa Nàng Bia Nát Gươm Ông Tú Từ Thức gặp tiên Vụ án “Rắn giả Lươn” Vụ kiện châu chấu Trạng Quỳnh Táo Quân Sự Tích Cỡi Ngựa Xem Hoa Công Tử Bột Người Đánh Cá Và Công Chúa Thủy Tề Người Đẹp Trong Tranh Giận Mày Tao Ở Với Ai Sọ Dừa Sự Tích Sông Nhà Bè Tên Bịp Bợm Hai Vợ Cô Gái Lấy Chồng Hoàng Tử Cô Hồn Đền Ơn Con Cọp Có Nghĩa Của Thiên Trả Địa Được Ăn Được Nói Ba Anh Dốt Làm Thơ Tại Sao Nước Biển Mặn Tiên Hoá Thành Trâu

Xem tiếp >>

© Copyright 2006-2011 eTruyen.com.