Thiên Hạc Phổ Ngọa Long Sinh
Thiên kiếm Tuyệt đao Cổ Long
Thiên Long Bát Bộ Kim Dung
Thiên Long bát bộ (bản mới) Kim Dung
Thiên Ma Lệnh Chủ Nam Kim Thạch
Thiên Mộc Sắc Kiếm Độc Cô Hồng
Thiên Nhai Hiệp Lữ Ngọa Long Sinh
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao Cổ Long
Thiên Phật Quyển Cổ Long
THIẾT CỐC MÔN Quỳnh Mai
Thiết Huyết Đại Kỳ Cổ Long
Thiết kỵ môn Cổ Long
Thiết Thư Trúc Kiếm Trần Thanh Vân
Thiếu Hiệp Hành Lã Phi Khanh
Thư Kiếm Ân Cừu Lục Kim Dung
THƯ KIẾM ÂN CỪU LỤC(bản mới) Kim Dung
Thư kiếm giang hồ Nhất Giang
Thương Giang Diễm Sử TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)
THƯỢNG NGƯƠN KIẾM PHÁP Ngọa Long Sinh
Thủy Tinh Cầu Trần Thanh Vân