VÔ DIỆN THƯ SINH Liễu Tàng Dương
Võ lâm ngoại sử Tiểu Ngọc
Võ Lâm Ngũ Bá Giả Kim Dung
Võ Lâm Phong Thần Bảng Tư Mã Tử Yên
Võ Lâm Tình Sử Đông Tà
Võ Lâm Tuyệt địa Cổ Long
VÕ LÂM U LINH KÝ Ưu Đàm Hoa
VÔ SONG KIẾM PHÁP Cổ Như Phong
Vong Mệnh Thiên Nhai Trần Thanh Vân
Xác chết loạn giang hồ Ngọa Long Sinh
Xích Bát Vô Tình Trần Thanh Vân
Xích Long Châu Cổ Long
XUÂN THU BÚT Cổ Long
Xuyên Tâm Lệnh Cổ Long
Ỷ Thiên đồ long ký Kim Dung
Yên Chi Bảo Đao Ngọa Long Sinh
Yến Thập Tam Cổ Long
Yêu truyền kiếp Hoàng Ly - Đỗ Hồng Linh