Giang Hồ Đoạt Kiếp Liễu Tàng Dương
Giang Hồ Mộng Ký Ưu Đàm Hoa
Giang hồ thập ác Cổ Long
Giang Hồ Tứ Quái Cổ Long
Giang Nam Oán Lục Ưu Đàm Hoa
Giao Thiên Đỉnh Liễu Tàng Dương
Gươm Đàn Nửa Gánh Xuân Thu
Hắc Bạch Hương Hồ Ký Ưu Đàm Hoa
HẮC NHO Trần Thanh Vân
HẮC THÁNH THẦN TIÊU Giả Kim Dung
HẢI NỘ TRIỀU ÂM Ngọa Long Sinh
Hàn Huyết Lệnh Nhất Giang
Hàn Mai Kim Kiếm Ngọa Long Sinh
HẬN THÙ QUYẾT TỬ Vô Danh
Hạnh Hoa Thôn phục hận Sơn Linh
Hào Hoa Kiếm Khách Nam Kim Thạch
Hấp Huyết Nga Hoàng Ưng
HẤP LỰC THẦN CÔNG Vô Danh
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm Cổ Long
Hậu Tiểu Lý Phi Đao Cổ Long