KIẾM ĐẠO Huỳnh Ngọc Chiến
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam Cổ Long
Kiếm thần Nhất Tiếu Cổ Long
KIM BÚT THẦN HIỆP Trần Thanh Vân
Kim Điêu Thần Chưởng Ảo Long
Kim giáp Môn Ưu Đàm Hoa
KIM KIẾM TÀN CỐT LỆNH Cổ Long
Kinh Sở Tranh Hùng Ký Huỳnh Dị
Lăng Không Tam Kiếm Nam Kim Thạch
Liên Thành Quyết Kim Dung
Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn Kim Dung
Liệp Ưng Ðổ Cục Cổ Long
Linh Phong Địch Ảnh Vô Danh
Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương
Lộc Đỉnh Ký Kim Dung
Lộc Đỉnh ký (bản mới) Kim Dung
Lôi Âm Ma Công Cổ Long
Long hổ phong vân Cổ Long
Long kiếm truy hồn Cổ Long
LONG THẦN Huỳnh Dị