Lư Sơn Kỳ Nữ Trần Thanh Vân
Luân Hồi Cung Chủ Gia Cát Thanh Vân
Lục Mạch Thần Kiếm Kim Dung
Lục Tiểu Phụng Cổ Long
Lưỡi gươm cứu quốc Phi Long
Lưu Hương đạo soái Cổ Long
Lưu Hương Tử Lệnh Đông Phương Ngọc
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Cổ Long
Ly Biệt Câu Cổ Long
Ma Ảnh Huyền Cơ Độc Cô Hồng
Ma Ảnh Kiếm Vô Danh
Ma Đao Cổ Long
Ma Đao Sát Tinh Ngọa Long Sinh
Ma diện ngân kiếm Kim Vũ
MA HOÀN LÃNH NHÂN Ngọa Long Sinh
Ma nữ đa tình Giả Kim Dung
Ma Thần Quỷ Kiếm Giả Cổ Long
Ma Tiêu Liễu Tàng Dương
Mai Hoa Quái Kiệt Ngọa Long Sinh
MAI HƯƠNG KIẾM Cổ Long