Nam thiên nhất tuyệt kiếm Trần Phiên Ngung
Nga My Kiếm Khách Ưu Đàm Hoa
Ngân câu đổ Phường Cổ Long
NGỌ DẠ LAN HOA Cổ Long
Ngọa Hổ Tàng Long Vương Độ Lư
Ngũ Hành Sinh Khắc Ngọa Long Sinh
Ngũ Long Tuyệt Mệnh Trần Thanh Vân
Ngũ Phụng Triều Long Liễu Tàng Dương
Ngư Trường Kiếm Ưu Đàm Hoa
Ngũ Tuyệt Ma Vương Nam Kim Thạch
Ngưng Sương Kiếm Ngọa Long Sinh
Người đẹp thành phiên ngung Sơn Linh
Nguyệt ma Huỳnh Dị
NHẤT KIẾM ĐỘNG GIANG HỒ Độc Cô Hồng
Nhất Kiếm Tam Ưng Tiêu Dật
NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG Khuyết Danh
Nô Tình Kiếm Thủ Vô Danh
Nữ Chúa Hồ Ba Bể Hoàng Ly - Đỗ Hồng Linh
NỮ LANG SÁT THỦ Hoàng Ưng
NỬA CÕI SƠN HÀ Nam Kim Thạch