Bao Công xử án Nguyễn Văn Thủy
Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương Đào Trung Sơn
BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH Hồng Lĩnh Sơn
BÍ MẬT MỘ TẦN THỦY HOÀNG Hồng Lĩnh Sơn
Càn Long Du Giang Nam Thanh Phong (dịch giả)
Chung Vô Diệm Tô Chẩn
Dạ Đàm Tùy Lục(hậu Liêu Trai) Hòa Bang Nghạch
Đông Châu Liệt Quốc Phùng mộng Long
Gót sen ba tấc Phùng Ký Tài
Hán sở tranh hùng Mộng Bình Sơn Dịch Thuật
Hậu Thủy Hử Thi Nại Am
Hồng Lâu Mộng Tào Tuyết Cần
Kim Bình Mai Tiếu Tiếu Sinh
Lã Bất Vi Hàn Diệu Kì
La Thông Tảo Bắc Tô Chẩn
Liêu Trai Chí Dị Bồ Tùng Linh
Lưu Công Kỳ Án Chân Tàng Bản
Một chuyện tình đầy nước mắt Liên Thục Hương
Mưu trí thời Tùy Đường Khuyết Danh
Người Con Dâu Nguyễn Vạn Lý