Nhạc Phi Diễn Nghĩa Khuyết Danh
NHO LÂM NGOẠI SỬ Ngô Kính Tử
Nhục bồ đoàn Lý Ngư
PHO TƯỢNG QUAN ÂM Lâm Ngữ Đường
Phong kiếm xuân thu Tô Chẩn (dịch giả)
Phong Thần Diễn Nghĩa Hứa Trọng Lâm
Sử Ký Tư Mã Thiên Tư Mã Thiên
Sử Trung Quốc Nguyễn Hiến Lê
Tái Sanh Duyên Mộng Bình Sơn
Tam Hạ Nam Đường Khuyết Danh
Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quán Trung
Tây du ký Ngô thừa Ân
Tây Sở Bá Vương Hạng Võ Thường Vạn Sinh
Tế Điên Hoà Thượng Khánh vân cư sĩ
Tể Tướng Lưu Gù Ân Văn Thạc
Thanh Cung Mười Ba Triều Hứa Tiếu Thiên
THẤT CHƠN NHƠN QUẢ Huỳnh-Vinh-Lượng
Thủy Hử Thi Nại Am
Thuỷ Hử Truyện Thi Nại Am
THUÝ THUÝ TRUYỆN Cù Hựu