THUYẾT ĐƯỜNG Vô Danh
Tiết Đinh San chinh Tây Khuyết Danh
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông Tô Chẩn (dịch giả)
Tình sử Võ Tắc Thiên Lâm Ngữ Đường
Tình Sử Vương Chiêu Quân La Lan
Tôn tử binh pháp Tôn Vũ
Treo Cao Ðèn Lồng Tô Đồng
Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán Khuyết Danh
Trung Hoa Kim Cổ Kỳ Nhân Phan Hồng Trung
Từ Tiểu Tam Huỳnh Song Dị Thảo
Tục Tái Sanh Duyên Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa Khuyết Danh
Xuân thu oanh liệt Tô Chẩn (dịch giả)
Z1. Ngày xuân thanh bình đọc Lương Châu Từ của Vương Hàn Trương Thái Du