Trong phòng triển lăm hình điêu khắc theo lối lập thể, con người bụng lớn, ngực lép, mặt mày méo mó không ra hình dáng gì cả; có hai bà tỏ ư thắc mắc với nhau:

Cái ngữ này mà để lại về sau con cháu mình nó sẽ nói tổ tiên nó như thế đấy. Đẹp chưa.