Truyện cười

Tuổi Mùi Tâm Sự…

Sinh ra đã “nhận” chính danh… Dê!

Dẫu mấy tu thân khó liệu bề… Miệng lưỡi trần gian: chông - mác nhọn Ngôn từ thiên hạ: sắc gươm - lê.

Ḱa Thìn lắm đứa tài chui rúc Nọ Hợi nhiều tên giỏi rủ rê…!

Muôn nỗi… xin đừng căn cứ giáp Rằng Dê, tôi chẳng chút nào… dê…!

...
Xem Tiếp »

Hiện có 12404 Tác phẩm, Trang 152 / 621
Sắp xếp theo thời gian gửi lên