Một người điên chui vào bụi cây ṃ kiếm lung tung. Một người điên khác đi ngang hỏi:

Mày làm gì đó?

Điên đáp:

Tao làm mất cái đồng hồ.

Bạn điên lủi vào kiếm giúp. Cả hai quậy cả giờ không gặp gì cả. Viên giám đốc Dưỡng trí viện ngó thấy, đến gần hỏi. Bạn điên nói:

Anh này làm mất cái đồng hồ.

Viên giám đốc bèn nhảy vào kiếm giúp. Ba người phá nát bụi cây, dọn sạch như mặt sân mà không gặp vật bị mất. Viên giám đốc phủi tay hỏi:

Anh có nhớ rơ anh làm mất ở đây không?

Điên đáp:

Không! Đồng hồ của tôi rớt trong cầu tiêu, tôi kiếm ở đây vìkhông có mùi thúi.