Trên băi biển, một cô gái mặc bộ đồ hai mảnh rất mỏng đang tắm. Một con sóng mạnh ào đến. Cô gái bị cuốn đi ra xa bờ biển và tuột mất mảnh vải che phần dưới. Thấy có tấm bảng ở đấy cô liền lấy để che và bơi vào bờ. Bỗng mọi người cười ồ lên khi thấy cô. Cô nhìn lại tấm bảng thì thấy nó đề: Khu vực dành cho nam giới.