Một anh mới lập gia đình nói với bạn:

- Đời mình chỉ có một ngày vui nhất. Đó là ngày cưới cô ấy.

Anh bạn trả lời:

- còn mình thì có tới hai ngày vui.

- Ngày nào thế?

- Ngày mình cưới vợ và ngày mình ly dị vợ.