Vợ là tổng hợp của giặt giũ, là ủi, nấu ăn. Chồng xây nhà, biết điều, chia sẻ và không bao giờ đòi hỏi.

Theo từ điển tiếng Anh:

Vợ = WIFE: Trong đó bao gồm:

– W = Washing (giặt giũ),

– I = Ironing (là, ủi đồ),

– F = Food (Nấu ăn),

– E = Entertainment (Giải trí).

Chồng = HUSBAND: Trong đó bao gồm:

– H = Housing (Xây nhà),

– U = Understanding (Biết điều),

– S = Sharing (Chia sẻ),

– B = Buying (Mua sắm),

– A = And (Và),

– N = Never (Không bao giờ),

– D = Demanding (Đòi hỏi).