Sau đám cưới, bà mẹ hỏi con gái:

- Thế nào con, mọi việc đều tốt đẹp cả chứ?

- Tất cả đều rất tuyệt mẹ ạ, chỉ trừ một sơ sót nhỏ. Hôm chúng con vào công viên nước, người soát vé đã chỉ vào anh ấy và nói rằng: "Cô chỉ cần mua một vé, còn cụ già đây trên 60 tuổi được ưu tiên miễn vé".