-Trong trại quân đội.

-Hôm qua các anh hoàn thành đợt kt ngụy trang rất tốt.

-Cám ơn chỉ huy!!

-Riêng đồng chí A hôm đó tôi ko thấy đâu. Lí do ?

-Dạ sếp quá khen!!