Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính Tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ư là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.

Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.

Đầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:

- Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?

- Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:

- Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?

Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:

- Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.

Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:

- Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?