Tiểu sử

Không Lộ thiền sư (?-1119)
Thiền sư Dương Không Lộ, người làng Hải Thanh, huyện Giao Thuỷ (nay tỉnh Nam Định), gia đình làm nghề chài lưới, chỉ riêng ông đi tu. Sau khi học đạo Phật, ông về tu ở chùa Keo (tỉnh Thái Bình) và đi truyền đạo ở nhiều nơi trong nước. Truyền rằng thời ấy có thái tử bên Trung Quốc bị bệnh nặng, không ai chữa khỏi, phải cho mời ông. Chữa khỏi bệnh cho Thái tử, ông chỉ nhận đồng đem về nước, đúc hàng loạt chuông lớn, ban cho các nhà chùa. Do đó, nhiều làng có nghề đúc đồng đều thờ ông làm tổ sư nghề.
Thơ văn để lại chỉ còn hai bài thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng chữ Hán mà "Ngư nhàn" là tiêu biểu.

Xem Tiếp: ----