Tiểu sử

Nhà thơ Nguyễn Sưởng, hiệu là Thích Liên, thành viên của Bích Động thi xã (gồm Nguyễn Sưởng, Nguyễn Ức, Nguyễn Trung Ngạn và Trần Quang Triều.). Ông sống vào giữa thế kỷ XIV, có thời gian làm quan dưới triều Trần nhưng sớm chán công danh, vui với bầu bạn và thiên nhiên. Tác phẩm còn lưu lại mấy bài thơ như Thôn cư (Ở làng), Trùng đáo Quỳnh Lâm Bích Động am lưu đề (Thơ đề nhân lúc trở lại Quỳnh Lâm Bích Động), Bạch Đằng Giang...

Xem Tiếp: ----