Tiểu sử

Bùi Huy Bích (1744 - 1818)
Nhà nghiên cứu, nhà thơ Việt Nam. Tự là Hy Chương, Ảm Chương; hiệu Tồn Am, Tồn Am Bệnh Tẩu. Sinh năm 1744, người làng Ðịnh Công, huyện Thanh Trì, sau di cư sang làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông.
Ông xuất thân trong một gia đình dòng dõi. Nội tổ là Bùi Xương Tự, thân phụ là Bùi Trọng Tân đều là nhân vật có tiếng trong lịch sử và văn học nước nhà.
Là học trò của Bảng nhãn Lê Quý Ðôn. Năm 1762, đỗ Hương cống. Năm 1769, đỗ Tiến sĩ. Từng giữ các chức: Hiệu lý Viện Hàn Lâm, rồi thăng làm Thị chế, kế được thụ chức Thiên sai tri hộ phiên, kiêm chức Ðông các hiệu thư.
Năm 1777, ông làm Ðốc đồng Nghệ An. Năm 1778, lên làm Hiệp trấn. Về sau, kiêm chức Tả thị lang Bộ lại, Hành tham tụng, tước Kế Liệt Hầu. ít lâu sau, ông cáo bệnh, về ở ẩn.
Sau này Gia Long có vời ông ra làm quan, nhưng ông từ chối.
Ông mất ngày 25/05/1818.
Tác phẩm chính:
"Lữ trung tạp thuyết" (2 quyển)
"Bích Câu thi tập"
"Nghệ An thi tập"
"Thóai Hiên thi tập"
"Hòang Việt thi tuyển" (6 quyển)
"Hòang Việt văn tuyển" (8 quyển)......

Xem Tiếp: ----