Tác giả - tác phẩm

Anh Đức
Nhà văn Anh Đức
Tên khai sinh: Bùi Đức Ái, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1935, tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang. Nơi ở hiện nay: 105 Nguyễn Văn Thủ, quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tốt nghiệp đạii học. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam (1957).
Từ năm 1953 là biên tập viên báo Cứu Quốc Nam Bộ, nhiều năm gắn bó với các công việc làm báo, sáng tác văn học. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là trưởng ngành văn, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ giải phóng; ủy viên Ban thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên Đảng đoàn các khóa 2 và 3. Đại biểu quốc hội khóa 7. Hiện nay là ủy viên Ban thư ký Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Tổng biên tập tạp chí Văn, ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa 5.
Tác phẩm đã xuất bản: Biển động (truyện, 1952); Lão anh hùng dưới hầm bí mật (truyện, 1956); Một truyện chép ở bệnh viện (truyện, 1958); Biển xa (truyện, 1960); Bức thư Cà Mau (truyện, 1965); Giấc mơ ông lão vườn chim (truyện, 1970); Hòn đất (tiểu thuyết, 1966); Đứa con của đất (tiểu thuyết, 1976); miền sóng vỗ (tập truyện, 1985).
Giải thưởng văn học: Văn nghệ Cửu Long Nam Bộ (1952), Giải nhất truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ (1958), Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu (truyện, 1965)...

Xem Tiếp: ----