Tác giả - tác phẩm

Họ và tên: Nguyễn Hoa
Sinh ngày: 12-02-1947
Quê quán: Thôn Lưu Xá, xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Hà Nam
Đảng viên - Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Hiện nay: Công tác tại Hội nhà văn Việt Nam, giữ chức vụ Phó trưởng ban tổ chức - Hội - Phó bí thư Đảng ủy cơ quan - Hội nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:
Dưới mặt trời - tập thơ 1988 - NXB QĐND
Vàng của mùa thu - tập thơ 1989 - NXB Hà Nội
Ngôi sao số phận tôi - tập thơ 1991 - NXB Thanh niên
Con Tổ quốc - tập thơ 1992 - NXB QĐND
Sấm lành - tập thơ 1993 - NXB Hội nhà văn VN
Sơn ca - tập thơ 1994 - NXB VHTT
Từ một đến tám - tập thơ 1997 - NXB VHTT
Trở về - tập thơ 1997 - NXB QĐND
Cây trong vườn ông nội - tập thơ thiếu nhi - NXB VHTT-1998

Xem Tiếp: ----