Chương 1
THE TRUE - THE GOOD - THE BEAUTIFUL
Chân – Thiện - Mỹ
The Energy Of The Universe

 
Biểu tượng
Hình Thể:
Bảy vòng tròn tượng trưng cho bảy mạch đạo theo thứ tự số một đến số bảy từ ngoài vào trong, nằm trong hình thể hình vuông tựơng trưng cho bản thể, và được bao bọc một khung hình chữ nhật lớn tượng trưng cho vũ trụ thiên nhiên cao cả. Khi 7 mạch đạo được khai thông, tiếp nhận trực tiếp nguồn năng lượng huyền năng của vũ trụ ( Energy ) đó là ba nguồn ánh sáng được khai phóng từ trung tâm mạch đạo số 7. Ba nguồn ánh sáng này biểu tượng cho TINH, KHÍ, THẦN. Mỗi nguồn ánh sáng được kết hợp ba tia sáng nhỏ biểu tượng cho CHÂN, THIỆN, MỸ. Và, cứ như thế phân chia kết hợp khôn cùng.
7 Vòng tròn nằm trong cơ thể, dọc xương sống,lên đỉnh đầu, xuống vị trí hai lông mày giao nhau, theo thứ lớp từ ngoài vào trong:
- Vòng mạch đạo số một ở vị trí giữa đốt xương sống cuối cùng và hậu môn.
- Vòng số 2 ở vị trí đốt xương sống ngang thắt lưng.
- Vòng số 3 ở vị trí đốt xương sống giữa lưng.
- Vòng số 4 ở vị trí đốt xương sống ngang vai.
- Vòng số 5 ở vị trí đốt xương sống gáy chỗ tiếp nối cổ và đầu.
- Vòng số 6 ở vị trí hai lông mày giao nhau.
- Vòng số 7 ở vị trí giữa đỉnh đầu.
Mầu sắc:
• Mầu xanh, trắng tượng trưng sự sáng ngời tuyệt đối của Thiên Nhiên
• Mầu vàng tượng trưng cho sự nhiệm mầu của huyền năng Thiên Nhiên Khí Công.
• Mầu đen tượng trưng cho sự huyền bí, sâu thẳm,quân bình tuyệt đối của vũ trụ.