Giới thiệu Tác giả

Tên thật Ngô Hoan, sinh năm 1912, nguyên quán huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp trung học ở Hà Nội. Từ những năm 30, Thanh Châu chuyên làm báo, viết văn, cộng tác với nhiều tờ báo ở Hà Nội, đặc biệt với Tiểu thuyết thứ bảy và các cơ sở của nhà Tân Dân.
Từ Cách mạng Tháng Tám, Thanh Châu tham gia nhóm tuyên truyền kháng chiến. Năm 1949, ông nhập ngũ, công tác ở Đại đoàn 304, Bộ Tư lệnh quân khu IV và phụ trách báo Vệ quốc quân, rồi thông tin viên báo Quân đội nhân dân.
Sau hòa bình, Thanh Châu sống ở Hà Nội, công tác tại các báo Văn, Văn nghệ và Hội Nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm chính: Sám hối nửa đêm (1940), Bóng người ngày xưa (1941), Tà áo lụa (1942), Cùng một ánh trăng (1942), Trong bóng tối (1936), Người thày thuốc (1938), ông còn viết truyện thiếu nhi, soạn kịch..