...

"Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin Đạo Tin Lành"

Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu
Người Việt Nam là một trong những dân tộc chịu nhiều khổ đau nhất trên thế giới. Thảm trạng chiến tranh, nghèo khổ, thiếu thốn, tị nạn, thuyền nhân, trại tù cải tạo... là những nỗi đau khó phai mờ trong lòng những người liên hệ. Nhưng người Việt Nam cũng là dân tộc có đức tính, chịu đựng, mau khoang dung tha thứ, có sức mạnh tinh thần kiên cường bất khuất, có truyền thống gia đình hiếu thảo tốt đẹp. Người Việt Nam cũng là một dân tộc "tâm linh" vào hàng đầu của nhân loại. Phần lớn người Việt Nam có đạo và sùng đạo, khi đã có đạo cha mẹ ông bà để lại trong gia đình thì thường giữ theo, cho là đủ, không muốn tìm hiểu các đạo khác, không để ý nhận xét đâu là chân lý, đâu là con đường duy nhất mình phải vâng theo.
Từ chỗ không chịu khó tìm hiểu đến nơi, nhiều người Việt Nam đã có những hiểu lầm đáng tiếc đối với Đạo Tin Lành, thậm chí nhiều người không biết đến Tin Lành là gì. Nhầm mục đích giải tỏa hiểu lầm và trình bày sự chân chính của Đạo Tin Lành, chúng tôi kính mong quí đồng hương lấy khách quan suy xét những điều chúng tôi chân thành phát biểu sau đây: