.......................

Truyện dài "Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng" của tác giả Lê Minh Quốc do VeCon (nutamxuan@juno.com ) đánh máy 3 chương đầu và Minh Thư (m2d@thoiaotrang.com) đánh máy phần còn lại. Nếu các bạn muốn làm quen, tìm hiểu, hoặc trao đổi ý kiến với VeCon và Minh Thư thì xin hãy gửi email đến địa chỉ trên.