Tác Giả - Tác Phẩm

Ngô Ngọc Bội
(Các bút danh khác: Ngô Ngọc, Kim Môn)
---
° Tên khai sinh: Ngô Ngọc Bôi, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1929 tại quê gốc: xã Phú Khê, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay: quận Ba Đình, Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình độ văn hóa: tiểu học (cũ). Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1976).
° Ngô Ngọc Bội đã tham gia thanh niên Cứu quốc tại xã từ 1945 - 1948. Cán sự huyện đội Cẩm Khê (1948 -1949). Cán bộ thông tin tuyên truyền huyện Đà Bắc rồi tỉnh Hòa Bình (1949-1957). Công tác tại ty Văn hóa Phú Thọ rồi Vĩnh Phú (1957-1958). Từ 1968-1993 ông là cán bộ biên tập Tuần báo Văn nghệ. Hiện ông đã nghỉ hưu.
° Tác phẩm đã xuất bản: Chị Cả Phây (truyện ngắn, 1963); Đất bỏng (ký sự, 1967); Ao làng (tiểu thuyết, 1975); Đường chè (truyện ngắn, in chung, 1984); Nợ đồi (truyện ngắn, 1984); Lá non (tiểu thuyết, 1987); Chị Cả Phây (truyện ngắn, 1987); ác mộng (tiểu thuyết, 1990); Gió đưa cành trúc (tiểu thuyết, 1992); Mênh mang cổng trời (tiểu thuyết, 1996); Những mảnh vụn (truyện ngắn, 1996).
- Nhà văn đã được nhận: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn học 1960 (truyện ngắn Bộ quần áo mới). Giải nhất cuộc thi ký, phóng sự Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam 1987 (ký Tình cát sỏi). Giải thưởng văn học Hùng Vương (Vĩnh Phú, 1991) (tiểu thuyết Ao làng). Giải thưởng của ủy ban Nông nghiệp Trung ương 1976 (tiểu thuyết Ao làng).

Xem Tiếp: ----