Tác giả - Tác Phẩm

 Đôi dòng tiểu sử
Tên thật Nguyễn Kim Phượng. Sinh và lớn lên tại Tân An (Long An) miền Nam. Giáo chức. vượt biên đường bộ qua ngã Campuchea năm 1981, ở trại tị nạn đến cuối 1983, đến Hoa Kỳ. Khởi viết vào năm 1986 trên các tạp chí Văn, Văn Học, Sóng Văn.
Tác phẩm đã xuất bản:
Bên Sông Vàm Cỏ (truyện, Xuân Thu 1992)
 

Xem Tiếp: ----