Tác Giả - Tác Phẩm

° Tên khai sinh: Hà Bình Dưỡng, sinh ngày 25.4.1935 tại xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hiện nay sống ở TPHCM. Tốt nghiệp đại học tổng hợp. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1997)
°Năm 1952, Hà Bình Nhưỡng nhập ngũ. Ba mươi chín năm trong quân đội, từ đầu làm y tá sau chuyển sang làm công tác chính trị và sau này là Trưởng phòng biên tập ký sự lịch sử Quân chủng Phòng không - Không quân. Với quân hàm đại tá, ông về hưu sống và viết tại TP Hồ Chí minh.
° Tác phẩm đã xuất bản:
- Những cánh chim đại bàng (truyện ký, in chung với Hữu Mai, 1977); Đường chỉ đỏ (truyện, in chung với Tô Đức Chiêu, 1980); Đến với bầu trời (truyện, 1984); Cánh én mùa xuân (truyện, 1995); Đường vào mặt trận trên cao (truyện, 1995); Tầm cao lòng mẹ (truyện, 1997)...
° Nhà văn đã nhận được Giải B văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến tỉnh Nam Hà năm 1996 với tập Cánh én mùa xuân.

Xem Tiếp: ----