Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Vài nét về Barbara Taylor Bradford
Dịch theo nguyên tác tiếng Anh ANGEL
(Nhà xuất bản Ballantine Books – Canada)

 
 
Thiên thần vẫn trụ chốn xưa,
Động Tiên xịch mở, cánh vươn ngàn trùng
Người ơi, duyên số lao lung,
Huy hoàng muôn vẻ, nhớ nhung đời đời.
FRANCIS THOMPSON
Vài nét về Barbara Taylor Bradford
Sinh ra ở Lees, Yorkshire, nước Anh.  Năm 16 tuổi, bà làm phóng viên cho tờ The Yorkshire Evening Post. Đến năm 20 tuổi, bà là ký giả chuyên viết bình luận cho báo chí ở Luân Đôn.
Năm 1979, bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên: Woman of Substance. Và tiếp theo là 7 cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất: Voice of the heart, Hold the dream, Act of Will, To be the best, The woman in his life, Remember và Angel.
Phần lớn các tác phẩm của bà đã được thực hiện thành phim truyền hình nhiều tập. Các tác phẩm cửa bà đã được ấn hành 21 triệu bản tại Mỹ và 48 triệu bản bằng 34 thứ tiếng khác nhau trên toàn thế giới. Một số trong các tác phẩm nói trên của bà cũng đã được dịch ra tiếng Việt.
Barbara Taylor Bradford hiện sống ở New York và Connecticut với chổng là ông Robert Bradord, một nhà sản xuất phim điện ảnh.