Đôi giòng trước khi vào truyện

Tập truyện " TÂM TÌNH CAO NIÊN " tác giả Matthew Lê, được trích đăng trong tạp chí Hội Cao Niên Đông Nam Houston từ năm 2005 đến nay.
Vì nhận thấy những mẫu truyện ngắn rất là lý thú và phù hợp với mọi từng lớp tuổi, nhất là đi sâu vào tâm tình của các vị " thất thập cổ lai hy" và tác giả Matthew Lê cũng ở trong " thất thập cổ lai hy"
Tập truyện này đã góp nhặt từ trong tạp chí " Nguyệt San Tâm Tình Cao Niên" của Hội Cao Niên Đông Nam Houston
Xin giới thiệu cùng với bạn đọc xa gần
Trần Mạnh Hùng