Mục Lục
Khảo luận văn chính sử

    
iới Thiệu của Nhà văn Nguyễn Văn Sâm, Giáo sư, Tiến sĩ Ðại học Văn khoa Sài Gòn
• Tựa của Tiến sĩ Dương Ðức Nhự, Giáo sư Ðại học Văn khoa Sài Gòn
• Cảm nghĩ của thân hữu:
o Nhà thơ Dương Hồng Hoa
o Nhà thơ Huyền Minh
o Nhà văn Trần Hồng Văn, tức Tiến sĩ Ðặng Ðắc Thiệu
• Thay lời Phi Lộ của An Phong Nguyễn Văn Diễn

An Phong Nguyễn Văn Diễn

CHƯƠNG I – GỐC MIÊU DẤU TÍCH VĂN HÓA VIỆT CỔ
• Văn hóa mồ côi
• Những bước đầu tìm về dĩ vãng nòi giống của Triết gia Kim Ðịnh
• Lộ trình di cư các dân tộc Ðông Á
Hình 1 – Bản đồ đông Phi Châu nơi phát hiện người Hiện đại đầu tiên trên Ðịa cầu
• Những nền văn hóa Việt cổ
• Kết luận I
CHƯƠNG II – XÍCH THẦN XÍCH QUỶ
• Bối cảnh lịch sử thời đại Ðế Minh
Hình 2 – Bảng chữ chân chim cổ
• Những tiên liệu của vua Ðế Minh
• Triết lý Nông nghiệp lộ rõ trong hành động của vua Ðế Minh
• Chiến tranh Miêu-Hoa ở Trác Lộc
Hình 3 – Bản đồ chiến tranh Trác Lộc
• Du mục Hoa tộc lập quốc
• Nghi vấn lịch sử: Nước Văn Lang và 18 vị vua Hùng
Hình 4 – Xuân Thu và Chiến Quốc
Hình 5 – Ðông Á sau chiến tranh Trác Lộc
• Nước Âu Lạc
• Việt Nam trong giai đoạn nhà Triệu
• Nghi vấn lịch sử: Lâm Ấp có phải là Chiêm Thành không
Hình 6 – Bản đồ nhà Tần xâm lăng Bách Việt
• Vị thế làng xã Việt trong giai đoạn lệ thuộc
• Kết luận II
CHƯƠNG III -BIỆT SẮC VĂN HÓA CHỦNG VIỆT
• Vầng nhật
Hình 7 – Trống đồng và Giếng cổ
Hình 8 – Biểu tượng Thái cực
• Tiên Rồng
• Truyền thống tả nhậm
• Tập quán làng xã
• Quan niệm nhân sinh và vũ trụ trong ca vũ
• Tìm hiểu một bài vè cổ:Thương em từ thủa Tiên Rồng
Hình 9 – Biểu tưởng tổng hợp
• Kiến trúc Việt cổ
• Bí mật phòng trung
• Chuyện ông Bàn Cổ
• Kết luận III
CHƯƠNG IV – VĂN MINH THẾ GIỚI
• Khái niệm về văn minh thế giới
• Văn minh Mésopotamie và Babilon
• Ai-Cập cổ đại
• Hi-Lạp cổ
• Thiên chúa Yehova và dân tộc Israel
• Các tôn giáo thờ độc thần
• Người trong văn hóa Ấn-Ðộ
• Suy tư của các triết gia Hi-Lạp cổ
• Văn minh Tây phương hiện đại
• Khoa học và Tôn giáo
• Âu châu và cuộc cách mạng xã hội
• Kết luận IV
CHƯƠNG V – Chân Thiện Mỹ trong chuyện ÔNG BÀN CỔ
• Nguồn gốc chuyện ông Bàn Cổ
• Tư tưởng ẩn dấu trong chuyện ông Bàn Cổ
• Nhìn sơ về Tây phương cổ đại
• Từ Ông Bàn Cổ đến huyền sử dân tộc
• Ba giai đoạn của minh triết Miêu tộc
• Những nghịch lý trong xã hội Trung Hoa
• Vài mẫu người đặc trưng trên thế giới
• Người Nhân chủ
Hình 10 – Chữ Vương cũng gọi là Nhân
• Một chuyện vui
• - Kết luận V
CHƯƠNG VI – ÐƯỜNG TA ÐI
• Tâm sự của người viết
• Xin xem Ðường Ta Ði như một gợi ý
• Xây dựng con người, xây dựng xã hội
• Quan niệm học đường mới
• Lễ hội quốc gia
• Tổng luận
Sách tham khảo
Vài nét về tác giả
PHỤ LỤC
• Bài 1: THỜI ÐẠI DÂN TỘC
Triết gia Lương Kim Ðịnh
• Bài 2: KINH THIÊN VIỆT ÐẠO, ÐƯỜNG KHAI MẠCH TINH THẦN DÂN TỘC
Dũng Lạc Trần Cao Tường
• Bài 3: SỰ TÍCH TIÊN RỒNG VÀ VÒNG THÁI CỰC
Nguyễn Minh Triết PhD tức thi sĩ Lưu Nguyễn Từ Thức
• Bài 4: DU HÀNH VÀO TRUNG TÂM TẾT
An Phong Nguyễn Văn Diễn
Kính dâng lên hồn thiêng tổ tiên nòi giống, các anh hùng dựng nước và giữ nước đã cho tôi cảm khái văn hóa Dân tộc
Kính dâng lên đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại
Kính dâng lên Ba Mạ, một đời con tri ân và tưởng niệm
Kính dâng lên các Thầy Cô đã dạy cho con ngũ thường
Cảm ơn em, người vợ dịu hiền đã giúp anh hoàn thành tốt đẹp tác phẩm này
Trao về các con, các cháu niềm thao thức trọn đời ta
Houston, ngày 20 tháng 7 năm 2003