...........................

Truyện dài "Thiên thần nhỏ của tôi" do Tường Nghi phụ trách phần đánh máy. Đây là một câu chuyện cảm động và có dính dáng đôi chút đến vấn đề chính trị. Nếu các bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp hay muốn làm quen với Tường Nghi thì xin gởi email đến địa chỉ sau: tuongnghi@mailcity.com