......................

Có một người đi qua hoa cúc

Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình...

Truyện dài "Đi Qua Hoa Cúc", của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do Như Ý phụ trách đánh máy 4 chương đầu. Phần còn lại là do Lân Ðôn phụ trách. Nếu các bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp hay muốn làm quen với Như Ý hoặc Lân Ðôn thì xin gởi email đến địa chỉ sau: NhuY@aol.com và landon@thoiaotrang.com