Dịch giả: Trúc Đào
Hồi 40
Đoạn kết

Khưu Phụng Thành đương nhiên lãnh nhận hình phạt đích đáng.
Tuyệt Đại Sư thì bỏ đi lên đỉnh Côn Luân diện bích mà ngẫm nghĩ chuyện đã qua.
Thiết Chấn Thiên cùng Mã Như Long uống say hết ba ngày, sau đó bỏ đi mất không rõ nơi nào.
Giang Nam Du Ngũ vẫn là lãnh tụ giang hồ vùng Giang Nam.
Ngọc đại tiểu thư vẫn phiêu du hành tung bất định như xưa.
Còn Đại Uyển và Tạ Ngọc Luân thì sao? Chuyện của họ và Mã Như Long kết cuộc ra sao?
Vài năm sau đó, có người gặp Mã Như Long tại Giang Nam, nghe nói bên cạnh y có thêm hai vị cô nương xinh như hoa như ngọc, một vị đương nhiên là Tạ Ngọc Luân, nhưng còn vị cô nương kia có phải là Đại Uyển chăng?
Chẳng ai biết.
Chỉ có điều trông thần thái của cô sao giống Đại Uyển lắm?

Hết


Xem Tiếp: ----