Hai vợ chồng già nói với nhau:

- Em yêu, ngày mai là sinh nhật anh, em mua tặng anh quà gì?

- Có lẽ đã đến lúc phải sắm một cỗ hậu sự thật đẹp cho anh!

Một năm sau, người chồng lại hỏi như trên. Người vợ trả lời:

- Chẳng có quà tặng gì hết! Quà em tặng năm ngoái anh đã dùng tới đâu.

NHỮNG TÁC PHẨM CÙNG TÁC GIẢ