Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi:
– Vô va, sao con buồn thế?
Vô va:
– Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục
– Sao lại bị 0 điểm? con giỏi môn thể dục lắm cơ mà?
– Hôm nay, Trong giờ thể dục, cô giáo bảo : “Giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên… ”
Bố Vova: – Thế thì đứng bằng chim à??
– Con cũng nói thế và cô giáo cho con 0 điểm !