Trong giờ học vẽ, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống: – Các em vẽ đi!

Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi:
– Sao em không vẽ?
– Thưa cô – Vova trả lời

– Cô vẽ còn thiếu.
– Thiếu cái gì?
– Áo quần.
– Sao vậy?
– Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với mẹ: “Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!”