Truyện Cổ Tích Đức Phật với con voi dữ - Truyện cổ Phật Giáo - Etruyen.com

Ðức Phật với Con Voi dữ

 

Thời kỳ Phật hành đạo tại thành Vương Xá, kinh đô của Vua A Xà Thế, vua A Xà Thế rất tham lam hung bạo, đã sát hại vua cha để dành ngôi báu. A Xà Thế lại hay thù ghét và manh tâm làm hại những kẻ trung lương nên thường lập vây cánh bè đảng làm hậu thuẫn.

Trong số bè cánh nhà vua lại có Ðề Bà Ðạt Ða em họ Ðức Phật. Vị này cũng sẳn lòng ganh tỵ với kẻ khác, thấy Ðức Phật được nhiều người cung kính, Ðề Bà Ðạt Ða cũng giả cách tu hành như Phật, nhưng không hề được ai cung kính, nên tức giận muốn tìm cách hại Phật. Nhưng những điều không may có bao giờ đến với những người có lòng từ bi cao cả, đấng Giác ngộ đã tu hành trong nhiều kiếp. Nhưng chứng nào tật nấy, ông liền liên kết với vua A Xà Thế cầu xin nhà vua cộng tác trong việc sát hại Phật. Nhờ sự bằng lòng của nhà vua, nên Ðề Bà Ðạt Ða đến tại sở nuôi voi năn nỉ với bọn nài: “Ta đây là bạn thân với nhà vua, các người giúp ta việc này, ta sẽ xin nhà vua cho lương cao chức lớn. – Sáng mai thầy Gotama (Ðức Phật) sẽ đi trì bình khất thực qua đây, các ngươi cứ việc thả voi hung dử Nalagiri ra để làm thịt thầy”.

Sáng hôm sau, Ðức Phật cùng một số đệ tử đi vào thành Vương Xá để trì bình khất thực, trông thấy bóng Ngài, bọn nài thả voi Nalagiri ra. Dân chúng nội thành phải tán loạn, dày xéo nhau mà chạy, lo sợ cho tánh mạng của mình, kẻ leo lên cây người núp ở tường cao nhà kín. Sau khi đã tìm được chỗ ẩn núp chắc chắn, những con mắt hiếu kỳ hay lo sợ cũng cố tình mắt để nhìn cho được sự việc sắp xảy đến.

Voi thấy bóng người đàng trước, nó cong đuôi, thẳng vòi chống tai xông tới như vũ bão. Các vị đệ tử thấy cơ nguy mới bạch với Ðức Phật:

- Bạch Thế Tôn! Con voi Nalagiri nó có tánh hung dữ và thù ghét loài người đã đến nơi kìa! Ðức Phật vẫn thản nhiên dạy rằng:

- Này các Tỳ kheo, các người không nên sợ hãi. Không bao giờ một vị Chánh Giác phải chết vì một tai nạn ghê gớm như thế. Những đấng Như Lai chỉ tịch diệt khi thì giờ đã đến bằng cái chết tự nhiên và vẫn sống mãi trong tâm linh mọi người.

Trong khi ấy có tiếng bàn tán nhỏ to của mọi người đang ẩn núp. Những kẻ thiếu đức tin, u mê cho rằng: đó là một sự hy sinh vô lý, nên thốt ra những câu đầy mỉa mai:

- Chà, uổng quá, vị Sa môn kia trẻ đẹp như thế mà lại hy sinh cho con voi hung dữ giết hại thì thiệt là một việc dại khờ.

Nhưng nhóm người có đủ đức tin hơn là hiểu biết chân lý đôi chút thì cho rằng: đó là một cuộc thử thách, sự tranh đấu giữa loài vật với vị Từ phụ của loài người.

Voi hung hăng đã phóng tới trước mặt Ðức Phật, mọi người phập phồng lo sợ. Nhưng Ngài vẫn điềm nhiên đem tất cả lòng Từ bi vô lượng để đối lại với sự hung dữ của con voi. Voi như bị một sức thôi miên huyền bí, từ từ hạ vòi và quỳ ngay trước mặt Ngài.

Ðức Phật dịu dàng thoa vào đầu quy y cho voi và nói:

- Này voi ơi! Ngươi nên ăn ở hiền lành để đạt đến an vui chớ nên hung hăng như trước nữa.

Voi như hiểu được lời Ngài, từ từ lấy vòi hút tất cả bụi đã bám vào châm Ngài và rải lên khắp đầu nó như để chứng tỏ nó đã biến ăn năn và xin phục thiện. Ðoạn cúi đầu đảnh lễ Ngài rồi trở về chuồng cũ.

Từ đó về sau voi Nalagiri trở nên hiền lành dễ thương. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Ðề Bà Ðạt Ða biết hối hận! Vua A Xà Thế biết trở về với Chánh Pháp.

Mục Lục Cổ Tích Công đức sám hối - Truyện cổ Phật Giáo Những người mù rờ voi - Truyện cổ Phật Giáo Hoàng hậu Vi Ðề với pháp môn Tịnh Ðộ - Truyện cổ Phật Giáo Nhân nào quả nấy - Truyện cổ Phật Giáo Ðâu là sự thật - Truyện cổ Phật Giáo Tình thương - Truyện cổ Phật Giáo Cây đèn kỳ lạ - Truyện cổ Phật Giáo Quỉ La Sát - Truyện cổ Phật Giáo Mụt ghẻ nói tiếng người - Truyện cổ Phật Giáo Phước báo của sự bảo vệ sanh linh - Truyện cổ Phật Giáo Nan Ðà Tôn giả - Truyện cổ Phật Giáo Nhận lầm con - Truyện cổ Phật Giáo Máu sanh linh không rửa sạch tội lỗi của con người - Truyện cổ Phật Giáo Công đức trì giới - Truyện cổ Phật Giáo Trọng Pháp - Truyện cổ Phật Giáo Lòng hiếu thảo của con chim Oanh Vũ - Truyện cổ Phật Giáo Một lòng vì đạo - Truyện cổ Phật Giáo Nai hiền - Truyện cổ Phật Giáo Năm giọt mật - Truyện cổ Phật Giáo Ðức Phật với con voi dữ - Truyện cổ Phật Giáo Công chúa Nhật Quang - Truyện cổ Phật Giáo Truyện con chó đói - Truyện cổ Phật Giáo Vua A Dục trở về với PG - Truyện cổ Phật Giáo Hoa sen trong người - Truyện cổ Phật Giáo Vui trong Ðau khổ - Truyện cổ Phật Giáo Người đẹp gieo cầu - Truyện cổ Phật Giáo Con sư tử trọng pháp - Truyện cổ Phật Giáo Nên thận trọng lời nói - Truyện cổ Phật Giáo Bán nghèo - Truyện cổ Phật Giáo Lỗi không phải tại thầy thuốc - Truyện cổ Phật Giáo Ðiều đáng lo nhất - Truyện cổ Phật Giáo Nước mắt mẹ hiền - Truyện cổ Phật Giáo Tai hại của tham ái - Truyện cổ Phật Giáo Vua Ưu Ðiền với pháp ly dục - Truyện cổ Phật Giáo Sáu giác quan tranh công - Truyện cổ Phật Giáo Lòng ích kỷ quá độ - Truyện cổ Phật Giáo Của tuy đất cát lòng con kính thành - Truyện cổ Phật Giáo Gần Phật và xa Phật - Truyện cổ Phật Giáo Một cuộc chiến thắng vinh dự - Truyện cổ Phật Giáo Quả báo của lời nói, hành động đâm thọc ly gián - Truyện cổ Phật Giáo Nàng kỹ nữ Phệ Sa - Truyện cổ Phật Giáo Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc - Truyện cổ Phật Giáo Oanh vũ cứu đàn - Truyện cổ Phật Giáo Tinh tấn vì đạo hay là Tôn Giả Phú Lâu Na - Truyện cổ Phật Giáo Công chúa Ly Cấu - Truyện cổ Phật Giáo Giao du cần chọn bạn - Truyện cổ Phật Giáo Tiếng đàn vi diệu - Truyện cổ Phật Giáo Hy sinh - Truyện cổ Phật Giáo Bớ người ta: “Ăn cướp” - Truyện cổ Phật Giáo Làm vua trong 7 ngày - Truyện cổ Phật Giáo

Xem Tiếp Trang 11