Giới Thiệu

Nguyễn Bá Thuận sinh năm 1947 tại Hà Đông - Bắc Việt. Di cư nào Nam năm 1954. Lớn lên tại miền Trung. Cựu học sinh của trường Trần quốc Tuấn tỉnh Quảng Ngãi và trường Sao Mai thị xã Đà Nẵng • Tốt nghiệp Khóa 2 Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Ra trường gia nhập binh chủng Biệt Động Quân. Đi tù cải tạo 6 năm sau đó vượt biên năm 1982 và định cư tại Hoa kỳ, tiểu bang Texas.
Viết truyện dưới bút hiệu THẢO NGUYÊN
Xin thắp một nén hương cho những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do và dân tộc.Trong cuộc chiến của chúng ta có quá nhiều chiến sĩ vô danh.Hãy nghĩ và nói đến họ.