Lời Tác Giả

Tập truyện đã được chuyển tác quyền cho VTV để chuyển thành kịch bản phim CSHS. Chính tác giả cũng tham gia biên kịch.
Chúc các bạn gặp nhiều lý thú với tập truyện này Nguyễn Hoàng - Khúc Thụy Du.
Rất mong nhận được ý kiến đong góp của các bạn.
Ðịa chỉ email của tôi: khucthuydu@vnn.vn -
Phone: 08 - 8598507 - Vina: 0918423390
Ghi chú:
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng còn có bút danh là Khúc Thụy Du với các tác phẩm Như Lục Bình Trôi Tập Truyện ngắn của Khúc Thụy Du