Đôi nét về tác giả

Nguyễn Bá Học sinh 1857, mất 1921. Quê ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Nổi tiếng tinh thông Hán học, sau cũng nhanh chóng chuyển sang Tây học. Từng dạy học ở Sơn Tây, Nam Định, Hà Nội.
Ngoài truyện ngắn ông còn viết một số bài báo bàn về giáo dục.
Các tác phẩm của ông chủ yếu in trên tạp chí Nam Phong.