Tiểu sử

Tên khai sinh: Mạc Đăng Thân, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1927. Quê gốc: Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện sống ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1993)
Nguyên Hùng sống bằng nghề viết báo, viết văn và dịch thuật. Thông thạo nhiều ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức. Những tác phẩm chính: Người Bình Xuyên (tiểu thuyết tư liệu in, 1985, tái bản 1988); Sư thúc Hòa Hảo (tiểu thuyết tư liệu, 1990); Đường xuyên Tây (tiểu thuyết tư liệu); Nữ kiệt miền Tây (truyện tư liệu về tình báo, 1992); Đệ nhất cù lao (tiểu thuyết tư liệu, 1995); Qua bến (tiểu thuyết tư liệu về thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, 1995); Nguyễn Bình-Huyền thoại và sự thật (tiểu thuyết tư liệu, 1995)
Giải thưởng văn học: Bót cầu sắt (kịch ngắn) giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt nam năm 1977; Chuyện tình Bảy Núi (kịch nói do Đinh Bằng Phi chuyển hát tuồng), Giải thưởng Hội sân khấu thành phố, Giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 1995; Món quà vô giá (truyện ngắn) giải thưởng Hội Nhà văn thành phố (1980); Nguyễn Bình-huyền thoại và sự thật, giải thưởng về cuộc thi tiểu thuyết hay do Báo Công an thành phố và Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Ông mất ngày 28 tháng 3 năm 2005.