Tác Giả - Tác Phẩm
Tiểu sử

 
Các bút danh khác: Lê Thanh Tông, Thành Ngọc
° Tên khai sinh: Lê Thành Chơn, đồng thời là bút danh. Ông sinh ngày 23 tháng 3 năm 1938, tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nơi ở hiện nay: quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lê Thành Chơn đã tốt nghiệp đại học Tổng hợp chuyên ngành Vật lý. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1997).
° Xuất thân trong gia đình nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm 1952 Lê Thành Chơn nhập ngũ và suốt 31 năm gắn bó với quân đội, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông đã từng là lính bộ binh (sư đoàn 338); sĩ quan hoa tiêu bay tiêm kích của Không quân Nhân dân Việt Nam. Năm 1983, ông chuyển ngành theo học quản lý kinh tế rồi làm chuyên viên Ban tổ chức thành ủy, từ 1989 làm Giám đốc, rồi Chủ tịch Hội đồng Quản trị khách sạn Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh
° Nhà văn đã cho xuất bản các tác phẩm: Đọ cánh (tiểu thuyết, 1990); Anh hùng trên chín tầng mây (truyện ký, 1994); Duyên thơ (thơ, in chung, 1995); Thơ chọn lọc (in chung, 1995); Như muôn vàn người lính (tập truyện ký, in chung, 1996); tham gia viết và dàn dựng một số vở kịch về đề tài người chiến sĩ không quân, trong đó có vở: Bầu trời và mặt đất.
- Giải thưởng văn học: Tập truyện ký Anh hùng trên chín tầng mây đã được nhận Giải thưởng của Ban Văn học Quốc phòng - An ninh, Hội Nhà văn Việt Nam (1996).