Lời tác giả

Trong phạm vi hạn hẹp của một bài ngắn, chúng tôi không có tham vọng viết về biên khảo hoặc soạn khảo cứu cho một lập luận mới về nhân sinh; cũng không tán thành việc gây thêm một phong trào nổi lên rầm rộ rồi đi vào quên lãng như đã từng chứng kiến.  Các môn phái Thiền-Đạo-Vỏ thuật-Tâm linh, các linh đơn diệu dược được phổ biến như một phương thuốc vạn năng có công hiệu chữa bách bệnh dần trở nên nhạt nhòa với giòng thời gian cân nhắc.

 

 
Đã nhiều năm như con thuyền ngược nước học và hỏi, cùng với những lâm sàng tiếp cận trị liệu của Đông Y và thảo dược thiên nhiên, kinh nghiệm đúc kết từ nhiều bệnh nhân với các phức bệnh, một ít cơ duyên may mắn phần tâm linh. Ngoài ra một khúc rẻ trong cuộc đời đưa đẩy chúng tôi dến thụ huấn với đại sư Tịnh Đức, người thầy dẩn chúng tôi đi gieo trồng hạt giống nơi vườn hoa Mạn Đà La miền Trung Ấn và ngài Nam Hải Chân Nhân Nguyễn Mạnh Đức là cụ ngoại từ thiếu thời khai ngộ và dẩn dắt chúng tôi la đà trên các cụm mây đạo giáo Phương Đông.
 
Vì vậy bài viết này là chú giải của một phương pháp từ suy luận đến áp dụng thành công thực tiển trong nhiều năm qua, chúng tôi xin chia ra làm hai phần: Tẩy Lộc ThânThanh Hóa Tâm.
 
Các pháp thế gian đều như bào ảnh, duy chỉ đúng lúc đúng thời khế mà tạo ích cho người hữu Duyên. Tựa như bên Trung Hoa, Đông Y cũng như muôn phái khác trên đời đều chia ra làm nhiều phân ngành, phái chuyên về dụng bổ, phái ôn bổ, phái thanh lương, phái tư âm v.v...  Tất cả đều mang những sở trường sở đắc riêng để quay sang công kích lẩn nhau.  Nào có hay cùng với giòng thời gian do có hiện tượng này mà phát sinh nguồn gốc mới, bản thể con người tư chất sinh ra vốn yếu đuối nên thường hay nghiêng về hưởng dụng dồ bổ, đến nhiều thế hệ sau dần dần nhân thể con người thiên nhiều về Hỏa, hỏa vốn động, vốn nóng, vốn soi sáng thiêu rực nên mới có Y sư phát minh ra các pháp Thanh Lương, Tư âm v.v…cứ thế mà luân chuyển xoay vần.  Suy cho cùng, các Đạo sư là người thức Thời , theo vận hành Thiên-Địa-Nhân mà bất đắc dỉ lập ra thang thuốc hoặc chuyên dụng thuốc phù hợp với căn bệnh đại chúng lúc ấy trong khi đó các hàng đệ tử chỉ mải lo sao chép lo lập phái mà không nắm được ý chỉ của tiền nhân.
 
Tri thời, chúng tôi viết bài này trong bối cảnh không gian ở Hoa kỳ, thời gian ở đầu thế kỷ 21, ở nơi chốn này cứ 10 người là có 2 người mang chứng béo phì cao mỡ, 2 người tiểu đường, 2 người ung thư, 2 người cao áp huyết và 2 người không bao giờ chịu đi khám bác sỷ.  Chúng tôi viết bài này ở nơi mà thức ăn nhiều hơn tình cảm, vật chất quan trọng hơn tâm linh, giờ làm nhiều hơn giờ nghỉ, gia đình là khách sạn, bạn bè làng xóm dững dưng… Những điều kiện trên lại là môi trường sống của hàng trăm triệu người dân bản xứ Hoa Kỳ trong đó có trên một triệu người Việt tỵ nạn chúng ta. 
 
Đến một ngày khi các điều kiện trên biến đổi, pháp này xin được chôn vùi trong đống cổ thư.
 
 
Tàn Tro Trại, Lập Xuân Bính Tuất 2006
Tỉnh Ngạn Huỳnh Bá Hinh