Phần I
Chép theo cuốn “Sấm Trạng Trình” của Đông Nam Á, xuất bản năm 1964 ở Sàigòn.(Tư Liệu Sưu tầm)

Dẫn giải,
(Cấm trích diễn theo các câu trong sấm ký)
 Tập trường thiên này luận giải sấm ký rất đầy đủ, trích nghĩa từng câu:
Mỗi câu có thể luận một chế độ hoặc một người quyền cao chức trọng.
Trong sấm ký, nhiều câu đã ứng nghiệm đúng với nhiều hoàn cảnh của nước nhà.
Từ nhà Đinh đến nhà Nguyễn
Từ Pháp thuộc đến Nhật thuộc
Cuộc chiến tranh Việt-Pháp
Chế độ cộng sản ngày nay mới xuất hiện vậy mà trước 500 năm trong sấm của cụ Trạng Trình đã ghi tường tận khiến chúng ta khâm phuc vô cùng.
Sự thay bậc đổi ngôi của các vua chúa, đến việc người đàn bà làm cho xã hội xáo trộn thời kỳ hiện tại cũng thấy xuất hiện ở trong tập sấm ký.
Chúng ta người dân Việt cũng như nhân loại trên thế giới hiện tại đang phập phòng lo sợ về cuộc chiến tranh thứ ba, một thứ chiến tranh khoa học đầy kinh khủng để kết thúc tạo nền độc lập chung liệu có thể bùng nổ hay sẽ ra sao, xin coi ở đây sẽ rõ.
Để gây đức tin chắc chắn chúng tôi lại biên bài giáng bút của chúa Liễu Hạnh trong đời Đức Vua Thành Thái cầu hỏi và có giảng luận rõ ràng để các bạn có đủ tài liệu khi coi tập sách này.
 
SẤM TRẠNG TRÌNH
 
Sấm Ký là một danh từ báo trước một chuyển biến hoặc chỉ về những việc có tính cách quốc gia mai sau. Nó thay cho một tiếng động (sấm sét) nó báo hiệu trước, để chúng ta có một đức tin vào vận độ thịnh suy bĩ thái mà nép mình ẩn tránh hoặc cố gắng phấn đấu để thành đạt điều sở nguyện.
Sở luận trên chúng ta tất thấy tầm quan trọng  của vấn đề sấm ký vì nó là cái mốc cho nhân loại, khi cần phải  đi trên con Đường Đời khúc khuỷu
Tin Sấm Ký nếu nội tâm không sáng suốt tất sai lạc rất mơ hồ, tin nhảm.
Khi đó, nếu chúng ta chịu tìm hiểu về gía trị của những vị đã có tài hiểu biết được Đạo Trời vận Đất rồi ghi lại các lời mà không phải vì lợi vì danh thì tại sao còn có thể là nhảm nhí quàng xiên; cho nên chúng tôi thiển nghĩ rằng:Sấm ký có hữu hiệu nhưng tìm hiểu nó đã khó khăn mà nếu không hành động phù hợp thì còn gây tai hại không nhỏ, sự lầm lẫn phần chính do lòng tham lam ích kỷ gây ra vậy.
Sấm ký có nhiều câu nhiều việc, lúc nó chưa xuất hiện tưởng như vô lý vô nghĩa phải chăng đó là cái kho tàng bí mật chứa đựng nhiều hiểm hóc sâu xa?
Có như vậy sự khám phá của Sấm ký mới gọi là kỳ lạ.
Nước nhà từ thời có sử sách đến nay mới được có hai vị biết nổi quá khứ vị lai về vận độ của đất nước:
1_Chúa Liễu Hạnh (Bà chúa  đền Sòng Thanh hóa Chúa Liễu thường hiển đồng lấy thơ và tản tự để trả lời mọi việc khi có người thành tâm cầu khẩn.
2_ Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng trình (tước Trình Quốc Công) cụ đỗ Trạng nguyên  thời nhà Mạc kiêm chức Thái Bảo triều hậu Lê.
Lời sấm của hai vị “Tiên Thánh” phần nhiều nói về vận độ  trong nước mà từ đó tới nay ít ai thấy sai lầm cho nên nhân gian truyền tụng hầu như bất diệt nó mặc nhiên không có ai chủ xướng.
Nói vậy đủ làm nền tảng cho đức tin về sấm ký mà không phải chỉ riêng phần dân tộc Việt Nam là có nhân tài  hay là mê tín!.
Thế giới cũng đều đã có các bực tiên tri từ thời xa xưa như Kim Tự tháp và các lời ghi trong tháp đó ở Ai cập.
Luận qua sự lợi ích quan trọng của sấm ký chúng tôi thử nêu một vài câu mà hiện tại thường có nghe các bà già ru cháu, trẻ nhỏ ru em:
Ai ơi! chớ vội làm giàu!
Thằng tây nó tếch thằng tàu nó sang!
Ngày nay ở bắc phần có các cố vấn  của Mao trạch Đông và những con người giàu có, suốt đời ky cóp bót nặn rồi bị đấu tố có phải là điển hình cho hai câu đó hay chăng?
Để tỏ các lời sấm được có đủ cho chúng ta cảm thấy sự linh nghiệm khi xưa ai ai cũng thường đọc 4 câu đồng dao, nói đích danh về nhà Nguyễn sẽ chuyển động vì chiếc ngai vàng mà trước đây 5,6 mươi năm trong dân chúng đọc cho nhau nghe như cơm bữa là:
Bao giờ Sen mọc biển đông
Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi
Bèo sen Nhật bản nở đầy đó là báo hiệu vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bị đi đầy vua Duy tân lại là con vua Thành Thái khiến cho chữ Cha con đúng sát với hoàn cảnh
Ra đi mà nhà Nguyễn còn chưa tuyệt dứt, quyền hành địa vị cao trọng trong dân ta, cho nên Nguyễn đi thì Nguyễn lại về vua Đồng Khánh được lập lên rồi truyền cho vua Khải Định vua Bảo Đại kế ngôi “Thiên Tử”
Người ta lại ngạc nhiên và hoài nghi cho là câu đồng dao có vẻ hoang đường hoặc có một nhà cách mạng nào bí mật đặt ra câu:
Bao giờ trúc mọc quanh thành
Cha con nhà Nguyễn tan tành như tro
Câu đồng dao này phải chăng đã chỉ về việc nền Cộng hòa đầu năm 1955 lật đổ chính phủ Bảo Đại. Sự kỳ lạ hay là ngẫu nhiên trên Ấn Kiếm lấy khóm Trúc làm biểu hiệu trong mọi công văn của thời này (Cộng Hòa)
Trúc đã mọc trên giấy,
Ngôi vua họ Nguyễn đã cáo chung
Nhưng thời vận nước nhà còn nghiêng ngửa.
Những người hằng lưu tâm đến vận mệnh củaTổ quốc tất nhiên phải băn khoăn suy nghĩ để tìm hiểu các điều quan hệ đó.
Sự tìm hiểu tất nhiên không dễ dàng nhưng chúng ta cố gắng xét các lời trong cuốn sấm Trạng trình thì tất cũng giúp cho phần nào ích lợi.
Có một điều mong các bạn thông cảm cho chúng tôi về mọi lẽ nông cạn, thiếu sót hay hoặc vì mỗi ý tưởng về sự hiểu biết nó không đồng đều tùy do từng cá nhân nhận định..
Tin tưởng về Sấm Ký  hoặc không chấp nhận vấn đề này chỉ có thể ở những bộ óc như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm  mới lĩnh hội hoặc nhận định nổi sự sai lầm, bộ óc tầm thường của chúng tôi không thể nào dám đem ra mà so sánh. Cho nên điều mà luôn luôn khiến chúng tôi phải tôn trọng là: Thấy sao, chép vậy.
Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này chúng tôi hy vọng sẽ giúp một phần nào về vấn đề kê cứu về Sấm Ký.
 
ĐÔNG NAM Á.
 
TRƯỜNG THIÊN SẤM TRẠNG TRÌNH
Một nhà lý số đại tài
Một vị thầy các tay vương bá
Một Gia cát Lượng của Việt Nam
 
TIỂU SỬ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM
(tục gọi Trạng trình)
Cụ quê ở làng Cổ Am, nay thuộc tỉnh Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương cụ học rộng tài cao có thiên năng về khoa Huyền Bí cụ may mắn gặp được thày Tàu truyền dạy thêm mọi phương sách của phép màu nhiệm là pho Thái Ất  Thần Kinh. Thày của cụ đã phải hạ câu: An Nam Lý Số, hữu Trình truyền, “người Việt Nam có tài về số lý chỉ có ông Trình mà thôi”
Đời cụ thường làm thày các tay vương bá, nhưng lời Sấm của cụ để lại cho hậu thế thảy đều đúng như hoàn cảnh ít khi sai lầm.
Nhưng Sấm Ký  là một việc bí hiểm nên người đời sau ít có ai đoán đúng, hoặc giả có một vài người hiểu rõ  thì cũng chỉ trong một phạm vi chật hẹp vì nó không có phương tiện phổ biến như báo chí của thời nay.
Vì vậy chúng tôi luận trích từ câu trong bài Trường Thiên để được dễ dàng phần nào trong vấn đề tìm hiểu về mọi việc do Sấm Ký ghi
Tuy nhiên, sự sai lầm không thể tránh được vì lời Sấm bí hiểm tựa như một bài toán mật cho muôn thuở phải tìm hiểu mãi mãi.
 
TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM 
 
I
1_Vận lành mừng gặp tiết lành
2_Lấy trong dịch biến trở thành nên câu
3_Một câu là một nhiệm màu
Anh hùng ngẫm được mới hầu giá cao
Tại vì sao mây che Thái Ất
Thuở cung tây xe nhất phù lên
Việt nam khởi tổ gây nên
Lạc Long ra trí đương quyền một phương
Thịnh suy bỉ thái chẳng thường
Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
11_Đến Đinh Hoàng là ngôi cửu ngũ
Mở bản đồ rũ áo chắp tay
13_Ngũ đao phút chốc đổi thay
14_Thập bát tứ giấy quyền đà nổi lên
15_Đông A âm vị nhi truyền
16_Nam phương kỵ mộc bỗng liền lai sinh
17_Chấn cung khôn chống trường thành bên cho
Đoài cung vẻ rạng trăng thu
Ra tay mở lấy đê đô vẹn toàn
21_Sang cửu thiên ấm vừng vừng hồng nhật
22_Dưới lấn trên ăn vận uống quen
23_Sửa sang muôn vật cầm quyền
24_Ngồi không ai dễ chẳng nhìn giúp cho
25_Kìa liệt vương khí hư đồ ứng
26_Mạc cưỡng hầu ông ổng tranh khôn
27_Trời sinh ra những kẻ gian
28_Mặc đổi phép mặc ngoan tham tàn
29_Áo vàng ấm áp đã hay
30_Khi xui đắp núi khi sai xây thành
31_Lấi lạc đièn làm công thiên hạ
32_Được mấy năm đất lở giếng mòn
33_Con yên anh ách tranh khôn
34_Vô gia mở hội mong tôn làm chùa
35_Cơ trời xem đã mê đồ
36_Đã đổ lại muốn đổ mơ cho người
37_Ấy lòng trời xui lòng bất nhẫn
38_Suốt vạn dân cùng giận nhân thân
39_Dưới trên dốc chí lo toan
40_Những đứa bán nước bán quan làm giàu
41_Trông rủ nhau làm mồi phú quí
42_Mấy trung thần có ý an dân
43_Đua nhau làm sự bất nhân
44_Đã tuần rốn bể lại tuần đầu non
45_Dư đồ chi ãe kiến khôn
46_Mối giường man mác khiếp mòn lòng nhau
47_Vội sang giàu giết người lấy của
48_Sự có chăng mắc nợ ai đòi
49_Việc làm bất chính tơi bời
50_Mình ra bỗng lại thấy thôi bây giờ
51_Xem tướng đã già ra trước
52_Còn hung hăng baọ ngược quá xưa
53_Cuồng phong cả sớm liền trưa
54_Dạ dân cửu khúc con thơ thi đề
 
Dẫn Giải:
Câu1 và 2 _câu này ý cụ nói lúc nhàn tản tĩnh mịch cụ lấy phén bói dịch ra tìm hiểu vận mạng của nước nhà mai sau
Câu 2-3_ ý nói người đời phải suy đóan bằng mọi lẽ cố gắng sáng suốt mới mong thấu hiểu nổi.
Câu 11_Cụ thử bói về nhà Đinh xem có phải đúng hay không chỉ có tìm về quá khứ để rút mọi minh chứng để quyết định tương lai một cách chắc chắn.
13_Sư chỉ về nhà Lê, Lê Đại Hành
14_Chỉ về họ Lý (lý công Uẩn)
15_Chữ A bên Đông chỉ về nhà Trần làm vua
16_Câu này ý nói cây sống lại tức nhà Hậu Lê
17_Chấn cung chỉ nhà Tây Sơn
18_Ý nói không lâu dài
21_ ý nói mặt trời đỏ chói chang hoặc chỉ về thời gian Nhật Bản sang chiếm nước ta vì cờ Nhật có biểu hiệu mặt trời.
Từ câu 22 đến 54 tả cảnh loạn ly thiên tai địa biến và các tay tàn bạo hại dân hại nước chăng?
55_Ấy tần Vương ngủ mê chẳng biết
Để vạn dân dê lại giết dê
57_Luôn năm chật vật đi về
58_Âm binh ở giữa nao hề biết đâu
Thấy thành đô tiếng kêu ong ỏng
Cùng một lòng trời chống khác nào
Xem người dường vững chiêm bao
Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
Một gốc thanh làm tâm chúng quỉ
Đua một lòng ích kỷ hại nhân
65_Bốn phương rồ rộ hồng trần
66_Làng khua mõ cá làng phân điểm tuần
Tiếc là những xuất làm sao
Giục khua loài thỏ cáo tranh nhau
Nhân đành trốn hết đâu đâu
Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
71_Hùm già lạc dấu khôn về
72_Mèo non chi chí tìm về cố hương
Chơn dê mong khỏi tiêu tường
Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
Nội thành hoảng hốt hư kinh
Đầu khỉ tin xứ chẻo thành lại sang
Bỏ mồ hôi, Bắc giang tại Mã
Giữa hai xuân, bống phá tổ long
Quốc trung kinh dụng cao không
Giữa năm vả lại khiêm hung mùa màng
Gà đâu sớm gáy bên đường
Chẳng yên thì cũng bất tường chẳng không
Thủy binh cờ phấp vân hồng
Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
85_Đứng hiên ngang đố ai biết trước
86_Ấy Bắc binh sang việc gì chăng
87_Ai còn khoe trí khoe năng
88_Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
89_Chưa từng thấy đời nào sự lạ
90_Bỗng nhiên người giá họa cho dân
91_Muốn bình sao chẳng lấy nhân
92_Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
93_Đã lên sĩ Hoàn Linh đời Hán
94_Đúc tiền ra bản tước cho dân
95_Sun soe những đắp cạy quân
Chẳng ngờ thiện ác xoay vần đã công
Máy hóa công nắm tay để ngó
Lòng báo thù ai thuở đã nguôi. 
 
Dẫn giải:
Câu 55 _ Hoặc có thể chỉ về bà Nhu ông Diệm đã giết mất nhiều nhà quốc gia chân chính?
Câu 57_Tả sự khốn cùng của nhân dân
Câu 58_ Câu này khó hiểu, hoặc chỉ về V.M chuyên đánh đêm xuất hiện như ma quái.
Câu 65_Ý nói khói bụi mịt mù, tượng trưng cho sự xáo trộn trong xã hội.
Câu 71_Có người giảng chữ Hùm già là chữ về ông Hồ Chí Minh, sự ngẫu nhiên của ngày nay thiên hạ gắn cho ông là cáo già, ám chỉ sự giảo quyệt của ông ta.
Câu_72_Có người giảng: Chỉ về việc ông Bảo Đại thoái vị lại về làm Quốc trưởng ở khoảng năm 1948-1954. Vì họ căn cứ ở chữ Gia Miêu là quê hương phát tích ra nhà Nguyễn mà chữ Miêu là mèo.
Câu 85 và 86_ Chỉ việc quân Trung Hoa sang nước ta
Câu 87-88_Phải chăng ám chỉ giai đoạn Việt Minh tiêu diệt các phần tử quốc gia và bắt  các người buôn bán gán tội tiếp tế cho địch
Câu 89-90_ Giai đoạn loạn ly sinh nhiều chuyện quái đản như V.M đem mìn đến chôn để tây vào đốt nhà giết người chẳng khác gieo tai vạ cho nhân dân.
Câu 91-92_Ý cụ muốn nói phải lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa lòng dân
Câu 93_Ý nói nước ta sẽ loạn ly tam phân ngũ liệt tựa đời Linh, Hoàn đế ở thời Tam Quốc bên Tàu.
Câu 94-95_Ý nói sự đúc tiền ra và cậy vào quân đội để uy hiếp người ta.