......................

Truyện dài "Bàn có năm chỗ ngồi" này do LyLan (lylan@hotmail.com) phụ trách đánh máy phần đầu và Iris Vu (ldvu21@hotmail.com) đánh máy phần giữa và Viet Mai (vmai64@hotmail.com) đánh máy phần sau. Thúc chưa đọc truyện này bao giờ nên không biết nội dung ra sao. Xin các bạn hãy đón đọc để tự tìm hiểu. Nếu các bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp hay muốn làm quen với LyLan, Iris Vu, hay Viet Mai thì xin gởi email đến những địa chỉ trên.