...........................

Truyện Trước Vòng Chung Kết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết về những cầu thủ nhí và những trận đấu bóng đầy hấp dẫn trên hè phố. Truyện này do Tường Nghi ( tuongnghi@mailcity.com ) đánh máy phần đầu. Phần còn lại do Lân Ðôn ( Landon.Trane@usa.xerox.com ) đánh máy tiếp. Nếu bạn muốn làm quen, tìm hiểu, cám ơn, hoặc trao đổi ý kiến với Tường Nghi và Lân Ðôn thì xin hãy gửi email đến các địa chỉ trên.